O nas

Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych powstało w 1991 roku. Aktualnie mamy zarejestrowanych ponad 12 tysięcy pacjentów.

Profil naszych zainteresowań i proponowanych usług jest kontynuacją doświadczeń wyniesionych w czasie pracy, najpierw w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (prof. Janusz E. Badurski), a następnie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego im. Śniadeckich w Białymstoku. Prowadziliśmy tam zorganizowane leczenie osteoporozy, leczenie wspomagające chorób naczyń przy użyciu ozonoterapii oraz Pracownię Diagnozowania i Leczenia Bólu Przewlekłego.

Od początku naszej aktywności zawodowej, szczególną uwagę przywiązywaliśmy do leczenia choroby zwyrodnieniowej i osteoporozy, stanowiących istotę kliniczną i naukową osteoartrologii.

Powołaliśmy do życia Sekcję Osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przekształconą następnie w Polskie Towarzystwo Osteoartrologii (PTOA), oraz Polską Fundację Osteoporozy (PFO).

Stanowiąc jednocześnie zespół badań naukowych, jako autorzy pięciu monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych, skupiamy się na epidemiologii osteoporozy, uwarunkowaniach choroby zwyrodnieniowej stawów, leczeniu bólu przewlekłego oraz na skuteczności stosowania leków w tych schorzeniach.

Centrum medyczne

Nasi lekarze

Centrum medyczne

Więcej informacji o leczeniu ran i bólu

Centrum medyczne