Informacja dla pacjentów o badaniach klinicznych

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, zgodnie z wymaganiami dokładnie opisanymi w polskich przepisach prawnych oraz regulacjach międzynarodowych. Nad prawidłowością prowadzenia badań klinicznych w Polsce czuwają wyznaczone do tego instytucje. 

W "kafelkach" na dole strony znajdziecie Państwo wyczerpujące odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie badań klinicznych. Zawsze chętnie osobiście porozmawiamy z zainteresowanymi osobami

Wśród najważniejszych praw uczestnika badania klinicznego warto wymienić:

  • Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu. Jeżeli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dalszych wyjaśnień od lekarza i personelu współpracującego z badaczem.
  • Konieczna jest dobrowolna zgoda pacjenta na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu.
  • Pacjent ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania, bez ponoszenia konsekwencji.
  • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania.
  • Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
  • Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących badanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję o udziale w badaniu.

Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych leków, specjalistycznych badań oraz opieki lekarskiej) ponosi sponsor badania.

Dlaczego badania kliniczne są takie ważne

Badania kliniczne - pacjenci
Badania kliniczne - pacjenci