Densytometria

Densytometria to badanie umożliwiające wczesne wykrywanie zmian zachodzących w tkance kostnej.

Podstawę do rozpoznania osteoporozy stanowi ocena gęstości mineralnej kości w obrębie szyjki kości udowej i kręgosłupa w części lędźwiowej (L1-L4) oraz ocena czynników ryzyka złamań.

Małe aparaty na przedramię lub piętę służą jedynie do badań przesiewowych. Nie stanowią podstawy do rozpoznania osteoporozy i tym bardziej do jej leczenia. Niekorzystny wynik takiego badania zawsze powinien  być  weryfikowany  za pomocą badania gęstości mineralnej kości w obrębie  kręgosłupa  lub/i  szyjki  kości  udowej,  a także poprzez bezpośrednią rozmową  z lekarzem specjalistą na temat różnych czynników wpływających na wytrzymałość kości.

Centrum medyczne

Ultrasonografia

Diagnostyka

Więcej informacji o leczeniu ran i bólu

Centrum medyczne

Nasi lekarze

Centrum medyczne